Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom väljer BRIKKS för sin operatörsverksamhet, ordervärdet är initialt 10 MSEK

09:00 / 5 September 2006 Bredband2 Press release

”Affären med SkyCom är en genombrottsaffär för Labs2, som tydligt visar det stora behovet på marknaden för effektiv hantering av bredbandstjänster. Med BRIKKS kan vi hantera både stora volymer abonnenter men även ett snabbt ökande antal bredbandstjänster per hushåll och detta med låga driftskostnader. Sammantaget ger detta stor konkurrenskraft till våra uppdragsgivare och bättre, billigare bredbandstjänster till deras slutkunder”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs2.

”Vi är imponerade av Labs2s fokus på hög kvalitet och kostnadseffektiva hantering av den komplexa operatörsaffären. Den automatisering av processer som BRIKKS erbjuder ger stora kostnadsfördelar och det är för oss uppenbart att BRIKKS kommer att bli branschstandarden för öppna nät och operatörer i framtiden”, säger Jöns Petter Lidström, VD på Sky Communication in Sweden AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, e-post:

Jonas Birgersson, verkställande direktör, Labs2 Group AB (publ) Mobiltelefon: 0705-15 27 62, e-post:

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på First North under kortnamnet SKYC. www.firstnorth.se Om Labs2: Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs2 har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Labs2 erbjuder tjänster till operatörer, mediaföretag och öppna bredbandsnät i Skandinavien. Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution. För den breda allmänheten innebär BRIKKS en bättre bredbandsupplevelse. BRIKKS låter användaren hantera sina egna bredbandstjänster, till exempel Internet, telefoni och media, allt via ett begripligt och attraktivt gränssnitt. Labs2 Group AB (publ) är noterade på First North under kortnamnet LABS. www.firstnorth.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=537982

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=537983

Show as PDF