Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2007

09:00 / 25 February 2008 Bredband2 Press release

SkyCom renodlad bredbandsoperatör efter genomgripande omstrukturering 2007

• Under 2007 har SkyCom renodlats till en bredbandsoperatör i öppna stadsnät, kommunala och privata hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar samt företag. • Omsättningen fjärde kvartalet uppgick till 27,4 (14,0) Mkr och för helåret till 99,9 (72,8) Mkr. • Extraordinära kostnader om sammanlagt 82,0 Mkr har tagits under året vilket påverkar resultatet. Det omfattar nedskrivning av finansiella innehav som avyttrats, nedskrivning av tillgångar och kostnader för omstrukturering. • Rörelseresultatet fjärde kvartalet uppgick till -18,2 (-4,7) Mkr och för helåret till - 20,5 (-13,5) Mkr. • Resultat efter skatt fjärde kvartalet uppgick till -21,0 (-26,8) Mkr och för helåret till -88,9 (19,5) Mkr. • Resultat per aktie fjärde kvartalet uppgick till -0,06 (-0,08) Mkr och för helåret till -0,25 (0,06) Mkr. • Kassaflödet fjärde kvartalet uppgick till 6,5 (2,9) Mkr och för helåret till 1,6 (6,7) Mkr. • Likvida medel uppgick vid årets slut till 18,5 Mkr (16,9 Mkr).

Viktiga händelser under året

• SkyCom stärkte ställningen som Sveriges näst största operatör till privatkunder över FiberLAN-nät. Antalet bredbandskunder uppgick vid årets slut till 52 171 och har växt i alla segment. • Hela innehavet i Xtracom, FastTV och Labs2 har sålts. • Spray Telecoms samtliga stadsnätskunder förvärvades. Operatörsverksamheten i Labs2 förvärvades. • Huvudkontoret flyttades till Stockholm och verksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö har stärkts. En ny VD tillträdde i augusti. • Kapaciteten har fyrdubblats till 10 gigabit/sekund i SkyComs stomnät mellan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Göteborg-Oslo-Stockholm. • Rekrytering har inletts för att förstärka säljstyrkan under 2008.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Krook, Verkställande direktör   Sky Communication in Sweden AB (publ)   Mobil: 070-699 56 60  

  Anders Lövgren, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-629 05 91Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=767788

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=767789

Show as PDF