Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Skiljeförfarande avseende Brikks har påkallats av Labs2

13:36 / 5 March 2009 Bredband2 Press release

Som tidigare meddelats har Bredband2 sagt upp avtalet med Labs2 om tillhandahållande av affärssystemet Brikks på grund av avtalsbrott och har ersatt Brikks med ett nytt affärssystem.

Labs2 har nu påkallat skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut mot Bredband2 i Skandinavien AB (publ) och mot Bredband2 AB. Bredband2 uppfattar att Labs2 avser yrka dels att Bredband2 AB åläggs att betala sex miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för förvärv av inkråmet i Labs2 i Lund AB samt fem miljoner kronor i ersättning för leasingkostnader hänförliga till viss utrustning och dels att skiljenämnden fastställer att Bredband2 i Skandinavien AB (publ) ska betala framtida licensavgifter för det uppsagda avtalet gällande Brikks.

Bredband2 kommer att tillbakavisa Labs2s krav och har motsvarande krav mot Labs2 som de krav Labs2 ställer på Bredband2. Bredband2 överväger vidare att påkalla skiljeförfarande för motkrav som Bredband2 anser sig ha mot Labs2, liksom att inleda process mot Labs2 i allmän domstol för avtalsbrott som inte omfattas av skiljeklausul mellan parterna.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag. Bolaget är en av Sveriges största operatörer av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 80-talet stadsnät från Malmö i söder till Luleå i norr. Bolaget har en landsomfattande teknisk infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda alla kunder ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till 1 gigabit per sekund, internettelefoni, IPTV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är enda operatören i sitt segment med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=940846

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=940847

Show as PDF