Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 lanserar ”White Label”-tjänster som andra operatörer kan sälja under eget varumärke.

08:24 / 13 January 2010 Bredband2 Press release

Bredband2 gör det möjligt för mindre och medelstora operatörer att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda bredbandstjänster till marknaden i eget varumärke.

White Label-tjänsterna kan innefatta hela eller delar av en operatörs tjänsteportfölj: bredband, IP-telefoni, e-post, säkerhetstjänster m.m. Bredband2 kan hantera allt från leverans av tjänsten till löpande drift, support, system och fakturering m.m.

För många mindre och medelstora operatörer är det svårt att uppnå en kostnadseffektiv produktion av tjänsterna p.g.a. att de har för få kunder och att de därmed saknar möjlighet att fokusera tillräckligt på försäljning och marknadsföring. Det är också kostsamt och innebär ökad risk att expandera geografiskt med krav bl.a. på att etablera ny infrastruktur.

”Vi har under en längre tid fått förfrågningar om möjligheten att köpa olika operatörstjänster för vidareförsäljning till slutkunder under eget varumärke (White Label). Detta är en klassisk ”win-win” där vi gemensamt kan uppnå synergieffekter genom ökad volym och operatörerna kan lägga mer fokus på försäljning”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1070286

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1070287

Show as PDF