Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2009

11:49 / 22 February 2010 Bredband2 Press release

Kraftig tillväxt för Bredband2. Nedskrivning av tillgångar påverkar resultatet negativt i fjärde kvartalet.

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 175 miljoner kronor för 2009. Det är en ökning med 42 procent jämfört med 2008. Rörelseresultatet blev en förlust med -29 miljoner kronor, till största delen hänförligt till de nedskrivningar av tillgångar som skett i sista kvartalet.

Fjärde kvartalet i sammandrag - Nettoomsättningen uppgick till 43,4 (35,8) mkr - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –29,3 (0,9) mkr - Resultatet efter skatt uppgick till -29,8 (0,5) mkr - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 (3,8) - Poster av engångskaraktär har påverkat kvartalets rörelseresultat med –29,9 mkr - Resultatet per aktie var -0,06 (0,00) kr

Året i sammandrag - Nettoomsättningen uppgick till 175,4 (123,3) mkr - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –29,5 (-2,0) mkr - Resultatet efter skatt uppgick till -26,1 (-2,2) mkr - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 (0,2) mkr - Resultatet per aktie var -0,06 (-0,01) kr - Soliditeten uppgick till 30 (29) %


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1089237

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1089238

Show as PDF