Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Inför Bokslutskommunikén 2009

14:52 / 18 February 2010 Bredband2 Press release

Som ett led i bolagets planerade åtgärder för att renodla verksamheten kommer Bredband2 i sin bokslutskommuniké, som publiceras den 22 februari, att som en engångsåtgärd skriva ned tillgångar vars värde bedöms som osäkra. Detta belastar resultatet negativt i väsentlig utsträckning.

Resultatet för fjärde kvartalet 2009 kommer att belastas negativt med sammanlagt c:a 30 Mkr:

• Goodwill skrivs ned med -15,5 Mkr.

• Nedskrivningar görs av Labs2/BRIKKS-relaterade fordringar samt andra tillgångsposter av osäkert värde. Resultatet belastas även med processkostnader för tvister mot Labs2. Dessa poster belastar resultatet med sammanlagt -11,3 Mkr.

• Omstruktureringskostnader belastar resultatet med -2,1 Mkr.

• Nettoomsättningen påverkats negativt med -1,0 Mkr, för korrigeringar som avser tidigare perioder.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1088171

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1088172

Show as PDF