Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2010

09:25 / 22 February 2011 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 182 miljoner kronor för helåret 2010. Rörelseresultatet blev en vinst med 6,0 miljoner kronor med ett positivt kassaflöde för verksamheten på 7,2 miljoner (före förändring av rörelsekapital).

Fjärde kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 46,9 (43,4) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,7 (-29,3) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 (-29,8) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,00 (-0,06) kr

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 181,8 (175,4) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 (-29,5) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (-26,1) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,01 (-0,06) kr

- Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 7,2 (-12,2) Mkr


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1300548

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1300549

Show as PDF