Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kommuniké från årsstämma 2011-04-05

22:49 / 5 April 2011 Bredband2 Press release

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

2. Disposition av moderbolagets resultat enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen (ianspråktagande av del av reservfonden för täckning av balanserad förlust och årets resultat).

3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén.

6. Omval av Ernst & Young som revisionsbolag.

7. Ändring av bolagsordningen avseende revisorsval (fyra års mandatperiod) och kallelseförfarande (tillämpning av regler som gäller för aktiemarknadsbolag).


För ytterligare information, vänligen kontakta: Daniel Krook, VD Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post: daniel.krook@bredband2.se Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1335940