Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bokslutskommuniké 2011

11:39 / 21 February 2012 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 201 miljoner kronor för helåret 2011. Rörelseresultatet blev en vinst med 6,3 miljoner kronor. Efter ett omfattande förändringsarbete är bolaget inne i Fas II där investering för långsiktig lönsam tillväxt står högst på agendan.

Fjärde kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 53,5 (46,9) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (1,7) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (1,3) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Helåret 2011 i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 200,7 (181,8) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (6,0) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (4,4) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,01 (0,01) kr

 Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1598471

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1598472

Show as PDF