Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari - september 2013

09:15 / 29 October 2013 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 190 miljoner kronor för nio månader 2013. Rörelseresultatet blev en vinst med 11,1 miljoner kronor.  

Tredje kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 65,1 (57,6) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,8 (3,9) Mkr

-         Resultat före skatt uppgick till 4,5 (3,5) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (3,5) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,01) kr

Periodens nio månader i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 190,0 (167,0) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,1 (8,6) Mkr

-         Resultat före skatt uppgick till 10,2 (7,6) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 8,0 (7,6) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,01 (0,01) kr

Viktiga händelser:

-         Bredband2 lanserade i september en ny varumärkesprofil och kommunikationsplattform.

-         Det nya toppmoderna datacentret "Marinen" i Malmö hade en mycket välbesökt och lyckad invigning i oktober.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: "Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation." Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande leverantör av användarvänliga och kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät till privat- och företagskunder. Kunderna erbjuds avancerade kommunikationstjänster som Internet, telefoni, TV, datacenter och mobilt bredband. Bolaget är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/delarsrapport--januari---september-2013,c9489286

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9489286/176868.pdf

Show as PDF