Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari - juni 2013

10:46 / 1 August 2013 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 125 miljoner kronor för första halvåret 2013. Rörelseresultatet blev en vinst med 6,3 miljoner kronor.

Andra kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 63,2 (55,0) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,3 (2,6) Mkr

-         Resultat före skatt uppgick till 3,0 (2,3) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (2,3) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Första halvåret i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 124,9 (109,5) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (4,7) Mkr

-         Resultat före skatt uppgick till 5,7 (4,0) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (4,0) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,01 (0,01) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: "Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation." Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande leverantör av användarvänliga och kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät till privat- och företagskunder. Kunderna erbjuds avancerade kommunikationstjänster som Internet, telefoni, TV, datacenter och mobilt bredband. Bolaget är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/bredband2/r/delarsrapport--januari---juni-2013,c9447266

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9447266/146707.pdf

Show as PDF