Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari-september 2014

09:23 / 24 October 2014 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 219 miljoner kronor för periodens nio månader. Rörelseresultatet blev en vinst med 14,2 miljoner kronor.

Tredje kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (65,1) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (4,8) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 6,0 (4,5) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (3,5) Mkr

Resultatet per aktie var 0,006 (0,005) kr

Periodens nio månader i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 218,6 (190,0) Mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,2 (11,1) Mkr
Resultat före skatt uppgick till 13,2 (10,2) Mkr
Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (8,0) Mkr
Resultatet per aktie var 0,014 (0,011) kr

Aktieutdelning för 2013 skedde med ett öre per aktie, sammanlagt 7,0 Mkr 

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 130 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/