Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, jan-juni 2014

11:21 / 31 July 2014 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 143,6 miljoner kronor för första halvåret 2014. Rörelseresultatet blev en vinst med 7,9 miljoner kronor.

Andra kvartalet i sammandrag

* Nettoomsättningen uppgick till 72,2 (63,2) Mkr
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,4 (3,3) Mkr
* Resultat före skatt uppgick till 4,0 (3,0) Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till 3,1 (2,3) Mkr
* Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Första halvåret i sammandrag

* Nettoomsättningen uppgick till 143,6 (124,9) Mkr
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (6,3) Mkr
* Resultat före skatt uppgick till 7,2 (5,7) Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (4,5) Mkr
* Resultatet per aktie var 0,01 (0,01) kr
* Aktieutdelning för 2013 skedde med ett öre per aktie, sammanlagt 7,0 Mkr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 120 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/