Bredband via fiber

BREDBAND2

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.

Nyckeltal

BREDBAND2

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 526,9 607,3 685,2
Omsättningstillväxt 16,8% 15,3% 12,8%
Rörelseresultat MSEK 43,5 53,5 66,5
Rörelsemarginal 8,3% 8,8% 9,7%
Vinst per aktie KR 0,0477 0,0593 0,0739
Utdelning per aktie KR 0,05 0,05 0,06
Eget kapital MSEK 127,9 134,4 144,2
Soliditet 39,8% 38,1% 37,6%
Nettoskuld MSEK -96,8 -118,2 -138,2
Antal miljoner aktier 701,0 701,0 701,0

Värdering

BREDBAND2

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 27,6 24,7 23,8 19,1
P/BV (x) 6,2 6,5 7,4 6,9
EV/S (x) 1,4 1,9 1,4 1,2
EV/EBITDA (x) 12,0 15,0 11,3 9,1
EV/EBIT (x) 19,2 22,4 16,3 12,8
Direktavkastning (%) 2,9 4,2 3,5 4,3