Brighter anordnar seminarium om framtidens diabetesvård i samband med Arab Health i Dubai.

08:30 / 18 January 2019 Brighter Press release

Brighter och dess Dubai-baserade dotterbolag anordnar i samband med Arab Health 2019 ett seminarium och en paneldiskussion om möjligheterna med en mer digital och datadriven diabetesvård. Seminariet riktar sig till beslutsfattare, framstående läkare och forskare i regionen.

Datum: 29 januari 2019
Tid: 17:00 - 20:00 lokal tid
Plats: Rove Downtown, 312 Happiness street, Zabeel 2, 119444 Dubai

Program:
  • Introduktion
  • The Diabetes Epidemic: a 21st Century Global Challenge - Ghassan Darwiche, MD, PhD
  • How serious is the treatment non-adherence? From compliance to concordance and behavioral change - Jorge C. Otero, MD.
  • Paneldiskussion och Q&A
  • Avslutande sammanfattning

Ett begränsat antal extra platser har lagts till för att kunna ta emot andra intressenter som finns på plats, kontakta oss på info@brighter.seför att reservera plats.

Om Actiste. 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/  

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, info@eminova.se,www.eminova.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.