Handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 oktober 2017.

11:45 / 6 oktober 2017 Brighter Pressmeddelande

På fredag, den 13 oktober 2017, inleds handeln med Brighter AB:s ("Brighter") teckningsoptioner av serie TO4 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV2 2017/2019 i september 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
  • Teckningsoptioner av serie TO4 kommer från och med den 13 oktober 2017 att vara föremål för handel på NASDAQOMX First North.
  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,01 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

- 22 februari 2018 till och med 8 mars 2018;
- 25 augusti 2018 till och med 8 september 2018;
- 22 februari 2019 till och med 8 mars 2019;
- 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019;
- 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020;
- 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.

  • Innehavare av teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet 13 oktober till och med den 8 september 2020.
  • Teckningsoptioner av serie TO4 har ISIN-kod SE0010442004.
Fullständiga optionsvillkor finns på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO   
Telefon: +46 733 40 30 45   
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD   
Telefon: +46 709 73 46 00   
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.   
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 11:45 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.