Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB.

11:20 / 29 september 2017 Brighter Pressmeddelande

Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591, har hållit extra bolagsstämma gällande incitamentsprogram fredagen den 29 september 2017.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsutskottets förslag gällande punkt 7 (Beslut om förlängning med 12 månader av teckningsoptionsprogram Serie I 2014/2017) och punkt 8 (Beslut om förlängning med 12 månader av teckningsoptionsprogram Serie II 2014/2017).

Vidare beslutade stämman att godkänna ersättningsutskottets förslag gällande punkt 9 (Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget - Serie I 2017/2020) med justerad Black & Scholes beräkningsperiod från 31 augusti - 27 september innebärande en teckningskurs per aktie på 22,62 kr.

Gällande punkt 10 (Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget - Serie II 2017/2020) beslutade stämman att godkänna ersättningsutskottets förslag med justerad Black & Scholes beräkningsperiod från 31 augusti - 27 september innebärande en teckningskurs per aktie på 22,62 kr.

Samtliga beslut var enhälliga med undantag för reservation av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO  
Telefon: +46 733 40 30 45  
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD  
Telefon: +46 709 73 46 00  
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.  
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 11:20 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.