Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner.

12:00 / 28 september 2017 Brighter Pressmeddelande

Avstämningsdagen för de teckningsoptioner (TO4) som Brighter delar ut till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den andra Tranchen i den finansieringslösning som bolaget offentliggjorde den 26 april 2017 skjuts fram till den 2 oktober 2017 av tekniska skäl. Den andra Tranchen, som denna avstämningsdag gäller, kommunicerades den 11 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO 
Telefon: +46 733 40 30 45 
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD 
Telefon: +46 709 73 46 00 
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 12:00 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.