Egenutvecklade och patenterade innovationer inom m-hälsa

BRIGHTER

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning (Actiste) för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.

Nyckeltal

BRIGHTER

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 0,0 N/A N/A
Omsättningstillväxt N/A N/A N/A
Rörelseresultat MSEK -19,9 -28,4 -25,5
Rörelsemarginal N/A N/A N/A
Vinst per aktie SEK -0,3 -0,3 -0,3
Utdelning per aktie SEK 0,0 0,0 0,0
Eget kapital MSEK 87,4 96,3 105,3
Soliditet 78,5% 75,6% 77,2%
Nettoskuld MSEK -10,0 1,0 2,3
Antal miljoner aktier 65,0 70,0 70,0

Värdering

BRIGHTER

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 -23,2 -23,4 -26,1
P/BV (x) 5,5 7,3 7,0 6,4
EV/S (x) 11,1 624,2 1938,4 0,0
EV/EBITDA (x) 0,0 -31,6 -24,0 -26,9
EV/EBIT (x) 0,0 -31,3 -23,9 -26,7
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%