Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Briox

International administration software

Briox

BRIOX AB (publ) utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.Molnbaserade affärssystem med fokus på småföretag utomlands

Briox affärsidé är att utveckla och sälja affärssystem för småföretag. Produkterna säljs i Finland, Tyskland och Storbritannien. Utöver det har Briox rätt att sälja programvaran i samtliga av världens länder med undantag för Sverige.


Briox utvecklar och säljer mjukvara inom administrationsområdet till små och medelstora företag. Bolagets program är helt och hållet webbaserade och ryms inom beteckningen SaaS vilket står för Software as a Service. I bolagets programutbud finns bland annat bokföring, CRM, arkivplats med scanner-app, fakturering, order och tidsredovisning. Tanken är att nya moduler ska byggas på efterhand.


Konceptet fungerar som så att programmet, och alla de filer som skapas i anslutning till det, ligger på Briox egna servrar. Detta medför i sin tur att inga uppdateringar behöver ske ute hos kunden utan denna loggar in via internet och får den senaste programvaran direkt i sin dator. Andra fördelar är att flera personer kan arbeta i programmet samtidigt, samt att all arkivering och säkerhetskopiering sköts av Briox. Därtill är plattformen åtkomlig från PC, Mac, mobiltelefon eller surfplatta världen över.

Abonnemangsbaserat intäktssystem

Bolagets intäktsmodell är i form av abonnemang och betalning sker per system och sedan per extra användare i systemet. Priserna för de olika modulerna ligger i allmänhet på 8,9 euro per månad och att koppla på ännu en användare kostar i regel 4,9 euro ytterligare. Varje användare har i snitt 2 licenser.

Varje enskild kund står således för en ganska liten andel av omsättningen och fokus ligger på stora volymer. Bolagets affärsmodell är dock skalbar och andelen rörliga kostnader är mycket låg. Detta innebär i sin tur att det finns potential att uppnå höga marginaler på nya kunder givet att den fasta kostnadsmassan är täckt.

Briox primära målgrupp är små och medelstora bolag. I de flesta länder utgör dessa över 90% av alla företag. En stark drivkraft för bolaget är den ökade internettillgången och datorvanan, vilket är en förutsättning för att man ska använda Briox programvara.

Försäljning via redovisningsbyråer

Försäljningen sker både via den egna hemsidan samt via redovisningsbyråer där fokus i nuläget främst ligger på den senare metoden. Bolaget har avtal med flertalet redovisningsbyråer i både Finland och Tyskland vilka använder sig av bolagets system för kunders räkning.

Ett vanligt förfarande är att den löpande faktureringen sker direkt av företagaren genom Briox program. Redovisningsbyrån kan sedan nå uppgifterna via en inloggning på samma system och därefter sköta bokföringen. I Tyskland erbjuder Briox även, i samarbete med redovisningsbyråer, en helhetslösning där de sköter all löpande bokföring till en kostnad från 69 euro i månaden. 

Presentation med VD Johan Rutgersson