Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Nyemissionen i Fortnox International tillför cirka 18 MSEK

13:00 / 18 July 2011 Briox Press release

Sammanräkningen i Fortnox Internationals nyemission riktad till Fortnox AB:s aktieägare visar att 9,8 miljoner aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3,8 miljoner aktier tilldelats personer som tecknat aktier utan företrädesrätt. I samband med emissionen har bolagets VD Jan Älmeby kvittat en fordran på 4,7 MSEK mot 4,7 miljoner aktier.

Samtliga emissioner genomfördes till kursen en (1) SEK per aktie. Bolaget har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Genom nyemissionen tillförs Fortnox International totalt 18,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 64 procent av hela erbjudandet. Emissionen gör att aktiekapitalet ökar med 200 538 SEK genom emission av 18 234 792 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Fortnox International till 829 563 SEK fördelat på 75 414 792  aktier. Efter att nyemissionen är slutförd kommer bolaget att ha cirka 1 500 aktieägare.

Emissionen tillför kapital som är tillräckligt för att finansiera den planerade expansionen i de utvalda länderna i Europa fram till slutet av första kvartalet 2012. Dessutom är ambitionen att få in ett antal lokala investerare i de länder som affärssystemet lanseras.

"Att emissionen inte tecknades fullt ut påverkar inte vår starka tro på företagets produkter, strategi och långsiktiga expansionsplan. Mina höga förväntningar på Fortnox International gör att jag väljer att kvitta min fordran mot aktier", säger Fortnox Internationals VD Jan Älmeby. Efter emissionen uppgår Jan Älmebys ägande i bolaget till 51 procent av röster och kapital.

Fortnox har idag med begränsade finansiella resurser färdigställt anpassningen av programvaran för Storbritannien och Finland. I dessa länder finns drygt fyra miljoner mindre företag som är Fortnox målgrupp. Strategin är att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem i utvalda länder i Europa och viktiga partners kommer att vara lokala och regionala revisionsbolag och redovisningsbyråer.

De aktier som tecknats i nyemissionen beräknas bli registrerade hos Bolagsverket i slutet av juli 2011. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt har sänts ut till dem som tilldelats aktier.

Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) har agerat finansiell rådgivare till Fortnox International i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ) Tel: 0708-37 32 55 jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om Fortnox International Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma).

Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.