Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: DELÅRSRAPPORT JUL–SEP 2012

09:30 / 7 November 2012 Briox Press release

Tredje kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 580 (231) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 825 (-2 229) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 120 (-11 069) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -4 847 (-2 233) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) kr
 • Bolaget har via nyemission tillförts 1 000 tkr

 

Första halvåret 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 124 (1 276) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 869 (-3 933) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 193 (-10 393) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -14 972 (-3 959) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,05).

 

VD kommenterar:

Fortsatt bearbetning av marknaden

Våra medarbetare i Storbritannien, Tyskland och Finland har ett fortsatt fokus på att i första hand bearbeta redovisningsbyråerna. De har även börjat distribuera nya kataloger direkt till mindre företag. Utfallet är gott och vår bedömning är att varje sådan kampanj med utskick ger ett utfall som helt betalar kampanjen.

Vi kommer därför att intensifiera denna typ av marknadsföring då den enkelt är både skalbar och lätt att följa upp.

Vi har därmed en annorlunda typ av marknadsföring som även gör att de minsta kunderna övar en påtryckning på sina redovisningskonsulter. Under utarbetning är flera olika produkter för marknadsföringen som kommer att lanseras inom kort.

 

Fortnox International i korthet

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby

VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Show as PDF