Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Riktad emission om 1 MSEK i Fortnox International

14:17 / 27 November 2012 Briox Press release

Fortnox International: Riktad emission om 1 MSEK i Fortnox International

Fortnox International AB (publ) tillförs 1 MSEK genom en riktad nyemission om 3 125 000 aktier till en teckningskurs om 0,32 SEK per aktie.

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2012. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 3 125 000 till totalt 106 770 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 2,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 34 375 SEK.

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,32 SEK per aktie betyder en premie om drygt 6 procent jämfört med stängningskursen om 30 öre för Bolagets aktie måndagen den 27 november 2012.

"Vi fortsätter vår satsning i Storbritannien, Tyskland och Finland som nu börjar ge resultat." säger Jan Älmeby, VD Fortnox International i en kommentar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708‐37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration och säljstöd som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).

PRM_Fortnox_International_Riktad_emission_121127_20355.pdf