Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Riktad emission om 5 MSEK i Fortnox International

08:35 / 20 February 2012 Briox Press release

Fortnox International AB (publ) tillförs 5 MSEK genom en riktad nyemission om 12 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2011. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 12 500 000 till totalt 88 645 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 14 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 137 500 SEK.

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,40 SEK per aktie betyder en premie om 8 procent jämfört med stängningskursen om 37 öre för Bolagets aktie fredagen den 17 februari 2012.

"Vi är inne i en expansiv fas just nu när vi har starta upp verksamheten i Storbritannien. Det är därför en välkommen investering som nu görs till en för alla aktieägare bra nivå." säger Jan Älmeby, VD Fortnox International  i en kommentar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ) Tel: 0708-37 32 55jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration och säljstöd som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).