Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Delårsrapport april – juni 2012

08:52 / 29 August 2012 Briox Press release

 

Andra kvartalet 2012
> Nettoomsättningen uppgick till 685 (672) tkr
> Rörelseresultatet uppgick till -5 627 (-1 111) tkr
> Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 893 (-2 420) tkr
> Periodens resultat före skatt uppgick till -5 655(-1 099) tkr
> Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,02) kr
Första halvåret 2012
> Nettoomsättningen uppgick till 1 544 (1 045) tkr
> Rörelseresultatet uppgick till -10 044 (-1 705) tkr
> Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 313 (-1 144) tkr
> Periodens resultat före skatt uppgick till -10 126(-1 727) tkr
> Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,03).
VD kommenterar:
Fortsatt full fart mot lansering
Nu är verksamheten igång i Storbritannien, Tyskland och Finland. De initiala insatserna har gjorts
för att nå ett antal redovisningsbyråer då dessa dels har en stor kontaktyta mot mindre företag,
dels då byråerna nu står inför ett teknikskifte där webbaserade lösningar till stor del kommer att
ersätta traditionella lösningar med lokalt installerad programvara. Några av de stora fördelarna
som byråerna ser är, förutom ett effektivare samarbete med kunderna, att man slipper installationer, uppgraderingar och backuper.
Så här långt har det visat sig att vi står oss mycket väl i konkurrensen. Inte minst viktigt när vi bearbetar byråerna är att vi har lyckats så bra i Sverige med denna målgrupp. Vi kan också konstatera
att övriga länder ligger ett par år efter Sverige då det gäller SaaS, vilket är ett bra utgångsläge för
att ta marknadsandelar.

Andra kvartalet 2012

> Nettoomsättningen uppgick till 685 (672) tkr

> Rörelseresultatet uppgick till -5 627 (-1 111) tkr

> Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 893 (-2 420) tkr

> Periodens resultat före skatt uppgick till -5 655(-1 099) tkr

> Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,02) kr

Första halvåret 2012

> Nettoomsättningen uppgick till 1 544 (1 045) tkr

> Rörelseresultatet uppgick till -10 044 (-1 705) tkr

> Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 313 (-1 144) tkr

> Periodens resultat före skatt uppgick till -10 126(-1 727) tkr

> Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,03).

VD kommenterar:

Fortsatt full fart mot lansering

Nu är verksamheten igång i Storbritannien, Tyskland och Finland. De initiala insatserna har gjorts

för att nå ett antal redovisningsbyråer då dessa dels har en stor kontaktyta mot mindre företag,

dels då byråerna nu står inför ett teknikskifte där webbaserade lösningar till stor del kommer att

ersätta traditionella lösningar med lokalt installerad programvara. Några av de stora fördelarna

som byråerna ser är, förutom ett effektivare samarbete med kunderna, att man slipper installationer, uppgraderingar och backuper.

Så här långt har det visat sig att vi står oss mycket väl i konkurrensen. Inte minst viktigt när vi bearbetar byråerna är att vi har lyckats så bra i Sverige med denna målgrupp. Vi kan också konstatera

att övriga länder ligger ett par år efter Sverige då det gäller SaaS, vilket är ett bra utgångsläge för

att ta marknadsandelar. 

Show as PDF