Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Fortnox International senarelägger bokslutskommunikén till den 28 februari

09:56 / 7 February 2013 Briox Press release

Fortnox International AB (publ) har beslutat att senarelägga sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2012, från tidigare meddelat den 7 februari 2013 till nytt datum den 28 februari. Styrelsen beklagar förseningen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ) Tel: 0708-373255jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma).