Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Överenskommelse mellan Fortnox AB och Fortnox International AB

12:30 / 22 March 2013 Briox Press release

Fortnox International AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox AB som ger Fortnox International AB rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox AB:s produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Det tidigare avtalet har, som framgått tidigare, varit föremål för omförhandling. De båda bolagen har nu träffat ett nytt avtal som huvudsakligen innebär att:

  • Fortnox International AB börjar betala royaltyersättning till Fortnox AB under 2015
  • Fortnox International AB skall vid sin kommande bolagsstämma ändra namn så att namnet Fortnox inte ingår för att undvika fortsatta namnförväxlingar då båda bolagen är listade på NGM Nordic MTF

 

"Det omförhandlade avtalet ger oss större resurser att satsa offensivt på marknadsföringen i den tidiga fasen av marknadsintroduktionen. Genom vårt kommande namnbyte i Sverige kommer vi också att tydligare kunna kommunicera med främst aktiemarknaden utan risk för sammanblandning av de två bolagen" säger Fortnox Internationals VD Jan Älmeby

För ytterligare information kontakta Fortnox Internationals VD Jan Älmeby på telefon 0708-373255 eller jan.almeby@fortnoxinternational.se