Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International handlas utan teckningsrätt fr.o.m. 16 maj 2013

11:06 / 15 May 2013 Briox Press release

  • Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är onsdagen den 15 maj 2013
  • Från och med torsdagen den 16 maj 2013 handlas aktien utan rätt till teckning
  • Nyemission med företräde för aktieägarna, 3 nya på 2 gamla för 0,15 SEK/aktie
  • Teckningstid 22 maj - 5 juni 2013
  • Handel med Teckningsrätter 23 - 31 maj 2013

Fortnox International AB, med kortnamn FINT MTF, genomför nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen tillför bolaget ca 24 MSEK, före emissionskostnader, och är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiförpliktelser. För två befintliga aktier får ägarna teckna tre nya aktier för 0,15 SEK/aktie.  Antalet aktier ökar med 160 155 260, från 106 770 174 till 266 925 434.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under tiden från och med den 23 maj 2013 till och med den 31 maj 2013. Aktieägare ska vända sig till sin bank eller förvaltare för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att avföras från VP-kontot.

Teckning utan företräde

Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske senast 5 juni 2013 genom särskild anmälningssedel som finns på bolagets hemsida (www.fortnoxinternational.se ) eller Mangold Fondkommission (www.mangold.se).

Viktiga datum

15 maj 2013                 Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt

16 maj 2013                 Aktien handlas exklusive teckningsrätt

20 maj 2013                 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

22 maj - 5 juni 2013     Teckningstid

23 maj - 31 maj 2013   Handel med teckningsrätter

Fr.o.m. 23 maj 2013     Handel med betalda tecknade aktier (BTA).

Ca 13 juni 2013            Offentliggörande av utfall.

 

Växjö den 15 maj 2013

Fortnox International AB

För ytterligare information kontakta Fortnox Internationals VD Jan Älmeby på telefon 0708-373255 eller på e-post jan.almeby@fortnoxinternational.se