Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Publicering av prospekt avseende nyemission

16:57 / 21 May 2013 Briox Press release

Styrelsen för Fortnox International AB (publ) (under namnändring till FINT AB) har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nyemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Teckningsperioden infaller mellan den 22 maj och 5 juni 2013.

Emissionsprospektet finns nu tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida www.fortnoxinternational.se samt på www.stockholmcorp.se. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan laddas ner frånwww.fortnoxinternational.se eller www.stockholmcorp.se under teckningstiden.

Anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Mangold Fondkommission AB, telefon: +46 8 5030 1580.

Information om aktien

Handelsplats:                                                              NGM Nordic MTF

ISIN-kod:                                                                     SE0003815786

Kortnamn:                                                                   FINT MTF

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

E-post: jan.almeby@fortnoxinternational.se

Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se