Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Ändring av antalet aktier och röster i FINT AB

11:51 / 31 July 2013 Briox Press release

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, meddelar härmed att antalet aktier och röster i FINT AB har ökat med 12 345 002 aktier under juli 2013, efter sista delregistreringen av genomförd företrädesemission samt kvittning av skulder. Detta motsvarar cirka 4% av det totala antalet aktier i bolaget efter ökningen. Efter att Bolagsverket under juli har registrerat aktierna, uppgår antalet aktier och röster i FINT AB till 275 197 529 och aktiekapitalet har ökat till 3 027 173 kronor.

 

Stockholm den 31 juli 2013

FINT AB (publ)

Jan Älmeby, VD

 

För mer information, vänligen kontakta: Jan Älmeby, VD på FINT AB (publ) Tel: 0708-37 32 55 E-post: jan.almeby@fintab.se

Om FINT

FINT AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. FINT bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).