Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Ny styrelse, ny VD och ny revisor i FINT AB (publ), org nr 556802-6891

12:35 / 31 July 2013 Briox Press release

Vid extra bolagsstämma den 31 juli 2013 utsågs Lars Karlsson, Joakim Lorentzon, Hasso Wien och Peter Lainevool till ordinarie styrelseledamöter i FINT AB. Lars Karlsson utsågs till styrelsens ordförande. Vid stämman valdes också det registrerade revisonsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisonsbyrå med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och med Björn Bergljung som revisorssuppleant.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Camilla Jarnemyr till t f Verkställande direktör i bolaget från och med den 1 augusti 2013.

Camillas nuvarande roll är CQO, kvalitetsansvarig och COO, operativt ansvarig på FINT. Hon har spelat en viktig roll för utvecklingen av bolaget. Camilla har över 20 års erfarenhet från programvarubranschen där de senaste 10 åren har varit i ledande befattningar. Camilla har tidigare arbetat på SPCS AB (nuvarande Visma Spcs), Bluegarden AB och Fortnox AB.

"Det är med stor ödmjukhet jag antar utmaningen att tillträda som tf VD på FINT AB. Jag har sedan många år insett att jag brinner för mitt arbete inom programvarubranschen och jag känner mig hedrad att bli tillfrågad till ett så ansvarsfullt uppdrag", säger Camilla Jarnemyr.

"Efter några spännande år med FINT lämnar jag nu bolaget i goda händer. Alla medarbetare har varit mycket engagerade i vårt arbete att anpassa Fortnox program till marknaderna Storbritannien, Tyskland och Finland. Programmen hävdar sig mycket bra i konkurrensen och min tro är att FINT kommer att gå en bra framtid till mötes. Camilla kan FINT utan och innan och har alla möjligheter att föra stafettpinnen vidare i den fortsatta konkurrensen om förstaplatsen. Jag önskar henne lycka till", säger Jan Älmeby.

"Det har varit en ära och en otroligt spännande resa att arbeta tillsammans med Jan Älmeby i alla dessa år på SPCS (numera Visma Spcs), Fortnox och nu FINT. Jan har visat vägen och gett oss fantastiska förutsättningar att även lyckas med lanseringen av Fortnox webbaserade programvaror ute i Europa. Detta ska jag nu tillsammans med en mycket engagerad och kompetent personalstyrka göra mitt bästa för att förvalta och vidareutveckla", avslutar Camilla Jarnemyr.

Den största styrkan med Fortnox produkter är den breda produktportföljen samt prisbilden och att produkterna är integrerade med varandra på ett intelligent sätt. Ser vi till Sverige och Fortnox så vet vi hur fantastiskt bra produkterna passar både små- och medelstora företag samt inte minst redovisnings- och revisionsbyråer. Produkterna är nu redo för våra marknader i Finland, Storbritannien och Tyskland och med de planerade marknadsaktiviteterna ser hösten spännande ut.

Växjö i juli 2013

FINT AB (publ) Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Lars Karlsson,lasse.arnas@telia.com eller Jan Älmeby, jan.almeby@telia.com eller Camilla Jarnemyr, camilla.jarnemyr@fintab.se