Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FINT senarelägger delårsrapporten januari – juni 2013

08:12 / 23 August 2013 Briox Press release

Vid styrelsemötet den 22 augusti beslutades att senarelägga delårsrapporten januari - juni 2013 till den 13 september.  Anledningen är att bolaget, så sent som den 31 juli, har utsett ny styrelse och ny styrelseordförande, ny t f VD och ny revisor. Därmed behövs den extra tiden för att kunna fastställa och säkerställa korrekt information i delårsrapporten. Vi beklagar förseningen.

 

Växjö i augusti 2013

FINT AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta t f VD: Camilla Jarnemyr

Tel: 0763-454114

E-post:  camilla.jarnemyr@fintab.se