Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FINT AB: Ny VD för Fortnox GmbH i Tyskland

Oliver Bartl, nuvarande COO i Fortnox GmbH, blir från och med dagens datum ny VD för Fortnox GmbH. Tidigare VD Hasso Wien, tillika styrelseledamot...

08:30 / 4 Jul Briox Press release

FINT AB: Årsredovisning 2013

Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på vår hemsida.
http://fintab.se/investors/rapporter/
Växjö den 2 maj 2014...

16:39 / 2 May Briox Press release

FINT AB: Förstärkning av säljorganisationen

Effekterna av de marknads-och försäljningsinsatser som påbörjades under fjärde kvartalet och som fortsatt i början av 2014, är en ökad försäljning...

08:10 / 2 May Briox Press release

FINT AB: Bokslutskommuniké 2013

(för komplett bokslutskommuniké se bifogad fil) Fjärde kvartalet 2013
Nettoomsättningen uppgick till 727 (401) tkr
Rörelseresultatet...

08:36 / 28 Feb Briox Press release