Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FINT SISTA DAG FÖR TECKNING ÄR IDAG DEN 11 DECEMBER

14:01 / 11 December 2014 Briox Press release

FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln avslutade den 9 december och gav innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Tel: 0763-454114

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT har, genom licens- och samarbetsavtal med Fortnox AB, exklusiva licensrättigheter att marknadsföra och sälja det internetbaserade affärssystemet Fortnox i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen. FINT har vidareutvecklat de befintliga programvarorna för att anpassa produkterna efter de lokala regelverken på respektive marknad. FINTs fokus är att öka försäljningen genom att bygga en växande kundbas genom samarbeten med strategiska partners, t ex Internet Service Providers, samt revisions- och redovisningsbyråer. FINT har idag avtal med samarbetspartnern Open-Xchange, som genom sina 80 partners har cirka 100 miljoner kunder world-wide, varav 10 miljoner i Tyskland, vilket ger FINT en snabb och kraftfull distribution och tillgång till marknaden.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/