Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Camilla Jarnemyr blir ordinarie VD och koncernchef

08:35 / 28 February 2014 Briox Press release

Styrelsen i FINT AB beslutade den 27 februari 2014 att utse Camilla Jarnemyr till ordinarie VD och koncernchef i FINT AB. Camilla har många års erfarenhet från branschen i olika ledande befattningar och har sedan den 1 augusti 2013 varit tf VD i bolaget.  

”Det är med stor tillfredställelse som styrelsen konstaterar att Camilla har antagit utmaningen som VD i bolaget. Camilla har, med sin trygghet, målmedvetenhet och krav på kvalitet, under sin period som tf VD i allra högsta grad bidragit till stabilitet och god ordning, en utmärkt grund för våra fortsatta satsningar”, understryker Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB (publ).

”Jag är mycket glad och stolt över att ha fått frågan och förtroendet från styrelsen. Framtiden ligger i att arbeta i molnet med sitt företags administration, vilket statistiken visar även ute i Europa. Med en bra prisbild och vår produktbredd är vi starka konkurrensmässigt med Fortnox internetbaserade produkter. Jag är ödmjuk inför uppgiften och det känns fantastiskt att få vara med och leda bolagets internationella satsning ”, säger Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ).

 

Växjö den 28 februari 2014

 

FINT AB (publ)

Styrelsen  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Karlsson, styrelseordförande

Mobil: 0709-611339

E-post: lasse.arnas@telia.com

 

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Mobil: 0763-454114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/