Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Delårsrapport januari - mars 2014

08:30 / 15 May 2014 Briox Press release

Första kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 292 (-2 790) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 059 (-2 444) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 292 (-4 260) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr

VD kommenterar:

Ett kvartal med fortsatt anpassning av våra programvaror och samarbetsdiskussioner med stora aktörer på den tyska marknaden

Omsättning och resultat för första kvartalet har utvecklats svagare än förväntat men ska ses i ljuset av våra stora ansträngningar att anpassa programvaran tillsammans med våra framtida samarbetspartners på den intressanta tyska marknaden. Efter kvartalets utgång har detta arbete bland annat resulterat i det lanserade samarbetet med ElectronicPartner (EP), som vi räknar med skall leda till en snabbare tillväxt. Läs mer om detta under Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Vidare fokus på marknads- och säljaktiviteter

Satsningarna på marknads- och säljaktiviteter har i huvudsak varit fokuserade på omfattande partnersamarbeten men även övriga aktiviteter har börjat ge effekt hos våra partners t ex bokföringsbyråerna. Dessa stöds genom olika marknadsaktiviteter som exempelvis radioreklam, utställning på mässor, annonsering i branschtidningar, TV-reklam och e-post utskick. Vi fortsätter också att bearbeta de ”test-kunder” som kommer in via hemsidorna, bland annat genom att det ges möjlighet att använda produkterna gratis i 30 dagar. Test-kunderna kontaktas via telefon och/eller via en chattfunktion som finns inbyggd i programmen. De har då möjlighet att ställa frågor och guidas i programmen.

Hemsidorna är ett mycket viktigt instrument för försäljningen. Vi vill att våra potentiella kunder ska tycka att logiken och användarupplevelsen är god och modern. Därför har ett projekt inletts under kvartalet och en extra satsning görs på hemsidorna. Planen är att publicera de ”nya” hemsidorna under sommaren.

Konkurrenter

Vi har märkt en ökad konkurrens, främst i Tyskland. Det är inget som oroar oss då vi anser att det är positivt med fler aktörer i marknaden som erbjuder molnbaserade tjänster. Hos användarna finns ibland en tveksamhet inför dessa tjänster som behöver övervinnas och i just detta avseende ligger Tyskland en bit efter Sverige.

Tyskland

De tre främsta konkurrenterna är Collmex, Fastbill och Lexoffice. Collmex är en pionjär på den tyska marknaden och grundades 2003. Fastbill grundades 2007 och Lexoffice 2012.

Internetbaserade tjänster och användning inom B2B- området är i ett relativt tidigt stadium jämfört med läget i de skandinaviska länderna, men marknaden har snabb tillväxt.

I anpassningsarbetet med Fortnox saknas ett par viktiga funktioner, för vissa typer av användare, som är relaterade specifikt till den tyska marknaden och det jobbas hårt på att få dessa funktioner klara under hösten.

Vi har hela tiden sett positivt på marknaden och fortsätter att göra det även om de tilltänkta stora samarbetena tar längre tid än beräknat att få på plats. Enkelheten och produktbredden är vårt starka vapen och fokus är nu att få våra partners att komma igång så fort det bara går.

Finland

Vi kan se att konkurrensen och marknadssituationen i Finland allt mer börjar likna en relativt mogen marknad med god acceptans för molnlösningar. De två främsta konkurrenterna i vårt segment är Visma Netvisor och ProCountor. Båda har funnits etablerade på marknaden i många år, som traditionellt installerade program, och har nu även utvecklat internetbaserade lösningar. De erbjuder ett brett produktutbud och tjänster som lön, lagerhantering, inköp, e-fakturering och webbtjänster hos banker. Senaste tiden har Visma Netvisor börjat erbjuda ett paket med färre funktioner till ett lägre pris.

Dessa konkurrenter har inte så transparent prissättning som Fortnox utan priset baseras på hur mycket produkterna används, exempelvis antalet transaktioner per månad eller small- medium och large-paketering. Detta är naturligtvis en stor fördel för oss då vår prissättning enbart baseras på vilka program kunderna vill använda och hur många användare som arbetar i programmen.

En nykomling Zervant med fokus på fakturering och tidrapportering finns bland Fortnox topp-tre konkurrenter. Fortnox fördel är enkelheten och den breda produktportföljen då, bland annat Zervant, än så länge har ett begränsat utbud av applikationer.

Summerat kan vi klart konstatera att det är en fördel att vi kom in på marknaden med en bred och helt internetbaserad produktportfölj från start. Vårt segment i marknaden är mindre bolag eller bolag med många mindre verksamheter som till begränsade kostnader kan sköta sin ekonomifunktion.

Storbritannien

I Storbritannien finns det i dagsläget många aktörer som säljer molnbaserade redovisningstjänster på marknaden. De som Fortnox just nu ser som sina största konkurrenter är Xero, KashFlow och Freeagent.

Fortnox styrka jämfört med dessa konkurrenter är det breda produktsortimentet. Konkurrenterna väljer att integrera med andra aktörer för att på så vis bygga ett bredare produktsortiment. Det tycker vi inte är optimalt för användaren och indikerar att vår modell är mer i linje med kundernas krav.

Svagheten är de mobila tjänsterna som blir mer och mer populära på marknaden.

Summerat kan vi även för Storbritannien konstatera att det är en fördel att vi kom in på marknaden med en bred helt internetbaserad produktportfölj från start. Med ett prisvärt, attraktivt och funktionellt mindre affärssystem står vi oss väl bland konkurrenterna som finns etablerade på marknaden.

Resultatutveckling i sammandrag  

Tkr

Q1 2014

Q1 2013

Helår 2013

Nettoomsättning

170

1 124

3 561

Rörelseresultat

-5 292

-2 790

-17 025

Resultat före skatt

-5 292

-4 260

-18 626

Periodens resultat

-5 292

-4 260

-18 723

Resultat per aktie, SEK

-0,01

-0,04

-0,05

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fortnox GmbH har inlett samarbete med ElectronicPartner (EP) som via återförsäljning ska marknadsföra och sälja Fortnox produkter.

EP har som elektronikhandelskedja med omkring 5000 anslutna små- och medelstora företag dominerat den tyska fackhandeln under de senaste 75 åren. 

EP-koncernen omsätter 1,504 miljarder Euro. Exempel på bolag som ingår i koncernen är Mediamax, B2B och ComTeam. Genom samarbetet med EP Nord kommer Fortnox kompletta produktportfölj att finnas tillgänglig hos mer än 1 400 handlare från slutet av maj 2014.

Fortnox Oy har inlett ett samarbete med Sjöräddningssällskapet i Finland. De har valt att använda Fortnox som sitt affärssystem.

Sjöräddningssällskapet har omkring 65 medlemsorganisationer och ca 2 500 frivilliga arbetande medlemmar och cirka 18 000 medlemmar i organisationen. De har fler än 150 båtar, som alla kommer att fakturera sina kunder i framtiden via Fortnox. Projektet bedöms pågå under hela 2014 och målet är att samtliga medlemsorganisationer ska ha börjat använda tjänsten i början av 2015.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framkommer i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport för kvartal 2                                           28 augusti 2014

Delårsrapport för kvartal 3                                           27 november 2014            

 

Informationen är sådan som FINT AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 maj 2014.

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Växjö den 15 maj 2014

 

FINT AB (publ)

Styrelsen  

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Tel: 0470-32 20 00

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/