Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Förstärkning av säljorganisationen

08:10 / 2 May 2014 Briox Press release

Effekterna av de marknads-och försäljningsinsatser som påbörjades under fjärde kvartalet och som fortsatt i början av 2014, är en ökad försäljning, men ökningen är inte tillräcklig relativt lagda planer.

Erfarenheter från satsningarna har tydliggjort brister i organisation och kompetens inom vissa områden, men har också resulterat i en bättre kunskap och förståelse för hur marknaderna fungerar. Under slutet av 2013 och i början av 2014 har också konkurrensen på samtliga marknader ökat och framför allt i Tyskland. Detta är inte överraskande, utan beror på ett ökat intresse för molnlösningar inom ekonomiområdet, vilket givetvis är en positiv utveckling.

Mot denna bakgrund har därför, i början av 2014, en delvis ny planering av kommande marknads- och försäljningsinsatser tagits fram, som nu successivt kommer att genomföras med början under våren.

 

Storbritannien

Sedan i början av 2014 har satsningarna i Storbritannien dragits ned kraftigt. Ett omtag görs med rekrytering av en ny huvudansvarig för Storbritannien. Tidigare chef och ansvarig för marknad och försäljning slutar sin anställning i maj 2014.

Diskussioner med ny potentiell chef, en engelsman med stark kompetens inom redovisning, god kännedom om den brittiska marknaden och med en bra förankring hos redovisnings- och revisionsbyråer, pågår och beräknas vara klar under juni. Detta betyder att satsningarna i Storbritannien i så fall åter kan påbörjas under andra halvåret. Under tiden upprätthålls marknadsnärvaro och service till befintliga kunder från den svenska organisationen.

 

Tyskland

Här har de största satsningarna gjorts. Försäljningen ökar men inte i tillräckliga volymer.

Tyskland har varit framgångsrika i att knyta till sig redovisningsbyråer. Idag har man tecknat samarbetsavtal med drygt hundratalet byråer. Vidareförsäljningen via dessa byråer är dock fortfarande för låg. En förstärkning av säljresurserna är nu på plats för att bearbeta byråerna ytterligare.

Den egna direktförsäljningen online har inte utvecklats enligt plan och kraftfulla åtgärder vidtas nu tillsammans med extern partner för att förbättra förutsättningarna för såväl marknadsföring som försäljning online.

För att snabbare och säkrare nå marknaden, togs under fjärde kvartalet beslut om bearbetning via en ny marknadskanal. Ett samarbete inleddes med en ISP-partner (Internet Service Providers). Samarbetet har utvecklats väl och stora satsningar har gjorts under hösten och vintern för att utveckla en anpassad lösning, som kommer att få stor betydelse för försäljningsutvecklingen i Tyskland under 2014 och kommande år.

 

Finland

Finland är den av våra marknader som har utvecklats bäst. Dock är försäljningsökningen ännu inte tillräcklig. Finland har fram tills nu fokuserat på den egna direktförsäljningen och där är trenden tydligt stigande. Med början under andra kvartalet 2014 kommer Finland även att satsa på samarbeten med redovisningsbyråer. En person med kunskap och erfarenhet av detta har rekryterats.

Finland har även inlett ett projekt om ett långtgående portalsamarbete när det gäller marknadsföring och försäljning, som är planerat att vara på plats under hösten 2014.

 

Växjö den 2 maj 2014

Camilla Jarnemyr

VD FINT AB

 

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/