Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Fortnox GmbH – inleder viktigt strategiskt samarbete med tysk elektronikjätte

08:23 / 13 May 2014 Briox Press release

FINT AB´s dotterbolag i Tyskland, Fortnox GmbH, har inlett ett strategiskt partnerskap med elektronikkedjan ElectronicPartner. 

ElectronicPartner (EP) har som elektronikhandelskedja med omkring 5000 anslutna små- och medelstora företag dominerat den tyska fackhandeln under de senaste 75 åren.  EP har inom koncernen en gemensam omsättning på 1,504 miljarder Euro. Exempel på bolag som ingår i koncernen är Mediamax, B2B och ComTeam.

Genom samarbetet med EP Nord kommer Fortnox kompletta produktportfölj att finnas tillgänglig hos över 1400 fackhandlare från slutet av maj 2014.

Fokus ligger på två färdigställda modulpaket som erbjuder de viktigaste funktionerna för användaren. Därutöver finns alla moduler tillgängliga för kunderna att komplettera med efter kundens önskemål, vilket just är Fortnox specialitet.

Med en omfattande reklam- och marknadsföringskampanj, är vår bedömning att synligheten och kännedomen om Fortnox kommer att öka markant, att vi härigenom åstadkommer en snabbare penetration av den tyska marknaden, vilket sammantaget bör leda till en ökad försäljning.

Särskild vikt lägger Fortnox vid ett nära samarbete med regioncheferna och de 10 viktigaste opinionsbildarna hos EP.  Fortnox GmbH har stärkt sin organisation under det senaste halvåret och är nu redo för den här typen av samarbeten där krav ställs på professionell utbildning och support för våra partners.

 

Kontaktperson Fortnox GmbH

Hasso Wien

CEO              

Tel.: +49 40 226324520

Email: hasso.wien@fortnox.de

 

Kontaktperson FINT AB

Camilla Jarnemyr

CEO

Tel: 0763 45 41 14

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/