Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FINT AB: Johan Rutgersson ny VD i FINT AB

Styrelsen i FINT AB har utsett Johan Rutgersson till ny VD. Johan tillträder befattningen idag den 9 december 2015.
Det nya avtalet med...

13:00 / 9 Dec Briox Press release

FINT AB: Delårsrapport april – juni 2015

Andra kvartalet 2015 Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter avtalsperioden Nettoomsättningen uppgick före periodisering til...

08:30 / 20 Aug Briox Press release

FINT AB: Årsredovisning 2014

Årsredovisningen för 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida under rubriken Investerare och Årsstämma 2015, eller använd länken nedan.
...

09:24 / 22 Apr Briox Press release

FINT AB: Valberedning utsedd i FINT AB

Enligt årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet största ak...

15:49 / 16 Mar Briox Press release

FINT AB: Fortnox Oy tecknar avtal med DNA

FINT’s dotterbolag i Finland, Fortnox Oy, inleder ett nytt spännande samarbete med DNA. Fortnox samarbetar med DNA för att lansera en ny tjänst.
...

09:53 / 12 Mar Briox Press release