Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FINT AB (publ) – Delårsrapport juli - september 2015

08:38 / 1 December 2015 Briox Press release

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna. Mer information om effekterna av det nya avtalet finns under rubriken ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”.

Offensiv satsning på redovisningsbyråer

Under tredje kvartalet har FINT´s ledning tillsammans med dotterbolagen i Finland och Tyskland påbörjat genomförandet av en fokuserad satsning på redovisningsbyråer. Nya personer med dokumenterad erfarenhet och kompetens har rekryterats och fler säljkanaler har initierats.

I Finland har FINT inlett samarbete med Lila Lindros som har en gedigen erfarenhet och kompetens inom revisions- och redovisningsbranschen. Lila har under flera år drivit egen redovisningsbyrå och undervisar även inom området på skolor och större företag. Hennes främsta uppgift är att besöka och sälja in Fortnox koncept till revisions- och redovisningsbyråerna i Finland och även delta i roadshows, mässor och övriga events.

FINT har även inlett ett lednings- och försäljningssamarbete med Jens Collskog, tidigare VD för Fortnox AB och Johan Rutgersson, styrelseledamot i FINT AB. Tillsammans med ledningen och dotterbolagsansvariga kommer Jens och Johan att planera, genomföra och följa upp säljstrategier och säljaktiviteter på samtliga marknader.

I Tyskland har FINT dessutom tillsammans med flera redovisnings- och revisionsbyråer startat en ny tjänst kallad Accounting service. Syftet är att kunderna, oavsett om de kommer via egna online-kanaler eller via redovisningsbyråerna, köper en färdigpaketerad tjänst där både redovisningsservice och licenser till Fortnox program ingår. Se mer http://buchhalter.fortnox.de

Under tredje kvartalet var intäktsökningen i koncernen ca 35% jämfört med förgående års tredje kvartal. Och då vet vi att tredje kvartalet vanligtvis är den svagaste perioden i vår bransch. Open-Xchange – Vi har tidigare nämnt att samarbetet med Open-Xchange har tagit längre tid än vi har förväntat oss. Vi ser nu att flera planerade aktiviteter kommer igång. Exempelvis deltog vi på ”Open-Xchange Summit” i Berlin i oktober, där vi träffade flera av Open-Xchange kunder, viktiga blivande partners för oss. Med Univention har samarbetet kommit igång och idag testkör flera kunder lösningen. Telecom- och operatören 1&1 är den största partnern och för FINT kanske den viktigaste partnern med verksamhet i många länder. Där är vår gemensamma lösning nu på plats och slutförhandlingar pågår.

Då både vi och Open-Xchange ser stor potential för vårt samarbete inte bara i Tyskland, utan även på andra marknader, har Open-Xchange CEO, Rafael Laguna, uttalat sig direkt till våra aktieägare. Så här säger Rafael:

“The Fortnox solution is a great complement to OX App Suite and the SMB segment of the markets we address. Having an ERP lite solution that targets the needs of this segment will unlock new opportunities for Fortnox GmbH and Open-Xchange. As we have started to introduce the Fortnox solution to our service provider partners in Q3 2015, we are confident we will see first deployments and revenues early in 2016." Rafael Laguna, CEO Open-Xchange 

I Storbritannien och Polen ligger vi fortsatt lågt med offensiva satsningar. Som vi nämnde i andra kvartalets rapport, är ett fördjupat samarbete med Open-Xchange även på dessa marknader en prioriterad satsning i våra planer inför 2016.

I mitten av november lanserar vi ännu en ny version av vår programvara i Finland, Tyskland och England. Vi håller högt tempo i produktutvecklingen och stora delar av projektet OnBoarding är nu färdigutvecklat. Kunderna kommer att få ett modernare användargränssnitt med tydligare och renare vyer att arbeta i. Ett integrerat och utbyggt användarstöd gör också att det blir enklare att hitta hjälp, att få tips och möjlighet att bli guidade med hjälp av filmer. Både nya och gamla kunderna kommer att uppleva produkterna mer lättanvända.

Under perioden har vi även färdigställt Online-banking som innebär att kunderna nu kan arbeta integrerat med sin internetbank med både in- och utbetalningar samt avstämningar.

Under perioden har även ett export-format som kallas för DATEV färdigutvecklats för tyska marknaden. Detta är viktig funktionalitet för revision- och redovisningsbyråerna. Att exportmöjligheten nu finns tillgänglig kommer också att betyda att vi kan bearbeta redovisnings- och revisionsbyråerna ännu kraftfullare.

I Finland som ligger långt fram i e-fakturahanteringen har ytterligare systemstöd vidareutvecklats för att kunna ta emot e-fakturor.

Summerat innebär den nya versionen att vi har kommit långt i produktutvecklingen vad det gäller kundens upplevelse att enkelt komma igång. Vi är också klara med viktig funktionalitet och kan nu fokusera än mer offensivt på revisions- och redovisningsbyråerna, en högt prioriterad säljkanal framöver.

Sist men inte minst vill jag gärna passa på att rekommendera dig att besöka FINT´s hemsida, www.fintab.se/nyheter och att följa oss på Facebook och Twitter där du kan läsa om våra nyheter, var vi finns på för event, mässor och annan övrig information.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna.

Det nya avtalet ger FINT inte bara förbättrade ekonomiska förutsättningar utan också förändrade kommersiella förutsättningar.

För mer information se separat pressmeddelande.

FINT kommer i början av december, med anledning av byte av firmanamn och förslag på ny finansiering, att kalla till en extra bolagsstämma i Stockholm fredagen den 15 januari 2016.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

FINT AB

Camilla Jarnemyr, CEO

Tel: 0763 45 41 14 Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer under eget varumärke i samtliga länder förutom i Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/