Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Tydliggörande kring FINT ABs tekniska plattform

08:30 / 4 December 2015 Briox Press release

Efter veckans pressmeddelande om det nya avtalet med Fortnox AB har flera frågor väckts kring vad detta innebär. Här kommer ett förtydligande för att reda ut fakta och undvika felaktiga spekulationer.

När FINT AB grundades tecknades ett avtal med Fortnox AB om att licensiera rättigheterna till den då aktuella plattformen F2. Sedan dess har mycket hänt. Fortnox har fortsatt sin satsning i Sverige och lanserade så småningom sin nya plattform F3. Samtidigt har FINT lagt stora resurser och belopp på att göra en internationellt gångbar produkt, till en början baserad på F2. Inom EU skiljer sig regelverken markant åt och F2 var långt ifrån redo att möta marknadens behov. På samma sätt skulle F3 inte fungera på en internationell marknad idag.  

FINT har istället gått sin egen väg och byggt en produkt som klarar av respektive lands redovisnings- och rapporteringskrav samt integrationer mot banker och skattemyndigheter. FINTs plattform är dessutom byggd med flexibilitet i åtanke, vilket gör det möjligt att inte bara underhålla det befintliga systemet och respektive landsanpassningar, utan också med förhållandevis små arbetsinsatser lägga till stöd för nya marknader.

Det har därför aldrig varit av intresse eller ens möjligt att FINT skulle kunna använda sig av F3. Den fungerar helt enkelt inte för dessa marknader.

I och med det nya avtalet med Fortnox AB finns heller inte längre problematiken och osäkerheten kvar kring ägandet av rättigheterna till mjukvaran. Genom att fullfölja avtalet kommer FINT AB överta samtliga immateriella rättigheter.

Även den tidigare geografiska begränsningen upphör i och med ovan nämnda avtal.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB

Tel: 0763-45 41 14

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se  

 

FINT AB i korthet

FINT AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder förutom i Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/