Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Rättelse bokslutskommuniké januari - december 2014

08:31 / 20 February 2015 Briox Press release

I Bokslutskommunikén för januari - december 2014 publicerades tyvärr felaktiga siffror gällande Rörelseresultat och Periodens nettoresultat på sidan 8.

Korrekt information är följande:

  • Rörelseresultat  -7 942
  • Periodens nettoresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare  -7 048

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fintab.se .

 

Växjö 20 februari 2015

FINT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Sofie Gotting, CFO FINT AB (publ)


Tel: 0738-375999


E-post: sofie.gotting@fintab.se

 

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/