Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Valberedning utsedd i FINT AB

15:49 / 16 March 2015 Briox Press release

Enligt årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet största aktieägarna enligt ägarförteckningen per den 30 september respektive år (2014).  

Till valberedning har nu utsetts Peter Enström - representerar SIX SIS AG, Tormod Nyberg - representerar Acto AS, Anders Keller - representerar Compactor Fastigheter AB och Lars Karlsson – FINT AB´s styrelseordförande. Ordförande i valberedningen är Peter Enström.

Kontaktuppgifter till valberedningens ordförande:

Peter Enström

Stockholm Corporate Finance AB

Tel: 0705 74 99 82

Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen FINT AB (publ)

 

För övrig information vänligen kontakta:

FINT AB

Camilla Jarnemyr, CEO

Tel: 0763 45 41 14

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se  

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/