Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Briox AB: BRIOX LANSERAR BRIOX SCANNER

Som en del i satsningen gentemot finska redovisningsbyråer lanserar Briox nu Briox Scanner. Briox Scanner är en app för scanning av kvitton. Appen...

08:30 / 6 Sep Briox Press release

Briox AB: BRIOX GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen har den 3 augusti 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 12 maj 2016, att genomföra en riktad nyemission av akt...

08:05 / 4 Aug Briox Press release

Briox AB: Sammanläggning av aktier i Briox

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER
På Briox årsstämma den 12 maj beslutades om en sammanläggning av bolagets aktier, varvid 100 aktier läggs samman till ...

14:30 / 27 Jun Briox Press release

FINT AB: FINT AB BYTER NAMN TILL BRIOX AB

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 15 januari beslutades att ändra namnet på firman. Denna ändring har idag registrerats hos Bolagsverket oc...

16:00 / 5 Feb Briox Press release

FINT AB: FINT AB (publ) Extra bolagsstämma.

FINT AB (publ) höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta en ny bolagsordning, och därigenom...

11:18 / 15 Jan Briox Press release