Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox AB: Briox rapporterar kraftiga besparingar och ökad försäljning

08:54 / 26 October 2016 Briox Press release

Briox rapporterar kraftiga besparingar och ökad försäljning.

Intäkterna har fortsatt att öka och steg under årets första 9 månader med nära 60%. Samtidigt har kostnaderna minskat med 52,9% sedan årets start.

Kostnaderna i verksamheten har mer än halverats sedan årsskiftet, detta har uppnåtts genom både nedskärningar på personalsidan, samordning och avveckling av kontor samt omförhandlade avtal.

Samtidigt har det inom ramen för nuvarande kostnadsstruktur skett satsningar på sälj- och marknadssidan, både genom en renodlad affärsmodell samt genom rekrytering av viktiga nyckelpersoner. 

Satsningen på finska redovisningsbyråer har mottagits väl och gett tydlig utdelning. Briox har idag 32 betalande redovisningsbyråer, varav flera större och ledande byråer, vilket är mer än en fördubbling jämfört med årsskiftet. Jens Collskog, tidigare VD på Fortnox, leder arbetet med byråsatsningen i Finland.

I Tyskland lanseras nu en helt ny paketering av produkten, Briox Plus. Tillsammans med redovisningsbyråer har Briox paketerat en helhetslösning för redovisning till småföretagare. Lönsamheten i paketeringen är betydligt högre än vid normal licensförsäljning.

Briox har även lanserat flera efterfrågade produktnyheter i Finland, däribland direktkoppling till samtliga större banker samt en automatisk momsrapportering till Skatteverket.

- Det är mycket positivt som sker samtidigt i Briox just nu. Vi ser en fortsatt stark trend säger VD Johan Rutgersson

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se

 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/