Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX AB: Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK

08:30 / 8 February 2016 Briox Press release

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag måndag den 8 februari 2016. Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är tisdag 9 februari 2016. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 10 februari 2016.

För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) företrädesaktie. Teckningskurs är fem (5) öre per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 29 februari 2016. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 25 februari 2016. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson CEO Briox AB

Tel: 0708-  157200

Email: johan.rutgersson@briox.se

 

 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/