Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox AB: Sammanläggning av aktier i Briox

14:30 / 27 June 2016 Briox Press release

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

På Briox årsstämma den 12 maj beslutades om en sammanläggning av bolagets aktier, varvid 100 aktier läggs samman till 1 aktie. I samband med sammanläggningen har även en nyemission om 88 aktier gjorts för att antalet aktier ska bli delbart. Eventuella fraktioner (innehav understigande 99 aktier) säljs av och likvid utbetalas senast den 14 juli. Sammanläggningen är registrerad hos Bolagsverket och genomförs enligt tidsplan nedan.

Tidsplan för sammanläggningen:

2016.06.30 - Sista dag för handel med gamla aktien (gammal ISIN-kod)

2016.07.01 - Första dag för handel med nya aktien (ny ISIN-kod)

2016.07.04 - Avstämningsdag

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se

 

Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/