Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox AB: Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

08:02 / 19 August 2016 Briox Press release

Briox rapporterar fortsatt försäljningsökningen under Q2. Jämfört med Q2 2015 är försäljningens ökning 41,3% och uppgår till totalt 349 TKR.

Resultatet tyngs något på grund av avskrivningar för kundförluster. Denna post är av engångskaraktär.

Resultatet av de genomförda kostnadsbesparingarna börjar nu få genomslag. I Tyskland och Finland har besparingarna fått nära fullt genomslag. Även i Sverige är kostnaderna avsevärt mycket lägre och de omställningskostnader som uppstått i Sverige träffar resultatet i Q2 och till viss del i Q3. Totalt beräknas kostnaderna i kommande kvartal hälften av vad de var i Q3 2015.

Försäljningen i länderna följer planen och fokus ligger framför allt på de Finska redovisningsbyråerna samt en ompaketering i Tyskland. I Tyskland har en översyn av prissättningen gjorts för att harmonisera med övriga länder. Detta innebär en ökning av priset med nära 80%.

En riktad nyemission om 5,5 MSEK, enligt det mandat som gavs styrelsen på årsstämman, har genomförts under sommaren. Syftet är att stärka bolagets finansiella situation för att fortsätta arbetet med ökad försäljning och lönsamhet.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se

 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/