Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox - delårsrapport för tredje kvartalet 2017

08:48 / 9 November 2017 Briox Press release

Briox ökar omsättningen med 14% samt uppvisar ett 20% bättre  rörelseresultat på
-3256 (-4070 tkr) för det tredje kvartalet. Fortsatta satsningar på Finland.  

Resultatet för tredje kvartalet fortsätter att utvecklas positivt och enligt bolagets förväntningar. Omsättningen för kvartalet ökar med 14% (407 tkr) och når den hittills högsta nivån hittills för Briox. Ökningen beror på fler antal köpta licenser, nya kunder samt en mycket låg churn.

EBITDA uppgick till -1 342 (-1 226) tkr, bakomliggande är ökade kostnader för försäljnings och marknadssatsningar. Rörelseresultatet förbättras och uppgår till -3 256 (-4 070) tkr.

Briox ingick den 6 september ett viktigt partnerskap med mjukvarubolaget Zervant. Zervant har idag ca 7000 användare av sin bokföringstjänst i Finland. Till årsskiftet stängs tjänsten ned och kunderna rekommenderas att flytta sin bokföring till Briox. Affären är mycket viktigt både i det stora kundantalet samt att det ger Briox en stark inbrytning på bolagets mest prioriterade marknad.

Arbetet med att erbjuda Zervants kunder att migrera till Briox har gått enligt plan och de första kunderna har nu kunna flyttat över sin bokföring till Briox.

Under kvartalet har ett nytt kontor öppnats i Helsingfors och Teemu Kaski har anställts som ny landschef.  Detta är en del i den strategiska satsningen att växla upp ytterligare på den finska byråmarknaden. En annan del i denna satsning är den kommande lanseringen av Briox Byråpartner Pro. Konceptet har testats på en mindre grupp byråer och tagits emot väl. Syftet med det nya konceptet är att öka interaktionen mellan byråerna och deras kunder, slutanvändarna. Detta innebär en ren ekonomisk och verksamhetsmässig vinst för båda grupperna samtidigt. För Briox del innebär det en betydligt högre anslutningsgrad av slutanvändare, något som historiskt varit en utmaning.

Den totala kostnadsmassan exklusive avskrivningar ligger som kommunicerat kvar på ca 1 MKR i månaden för hela koncernen. Trots nyrekryteringar är personalkostnaderna kvar på en nivå lägre än samma period i fjol, totalt 1,85 mkr för kvartalet. Borta är de historiska kostnaderna för licenser och royalties som tidigare funnits till Fortnox. Efter vårens slutamortering till Fortnox har Briox inga skulder till Fortnox eller något annat bolag. Samtliga intäkter för produkten går numer endast till Briox.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/