Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

BRIOX OCH SUOMEN PALKANLASKENTA INLEDER SAMARBETE

08:50 / 8 December 2017 Briox Press release

Briox har tecknat ett samarbetsavtal med Suomen Palkanlaskenta för lansering av ett nytt lönehanteringssystem. Avtalet avser även ett erbjudande om en integration för 2000 av Suomen Palkanlaskentas kunder till Briox system.

Jens Collskog, affärsutvecklare på Briox kommenterar avtalet med Suomen Palkanlaskenta:

- I takt med att vi växer i Finland blir vi uppvaktade av fler och fler leverantörer av kompletterande system. Ju större marknadsandel vi tar desto mer attraktiva blir vi som samarbetspartner. Vi har inlett diskussioner med flera potentiella partners och vi är glada att idag kunna presentera löneprogramleverantören Suomen Palkanlaskenta som en ny partner för den finska marknaden. Tillsammans med dem får vi ett mycket attraktivt helhetspaket för företag och redovisningsbyråer som vill ha en effektiv systemlösning som spänner över såväl redovisning och fakturering som löneadministration.   

Johan Rutgersson, VD på Briox berättar att satsningen på integrationspartners är en strategisk viktig del för Briox. Genom att integrera starka partners med en befintlig kundbas ökar attraktionskraften även hos Briox. Suomen Palkanlaskenta är en perfekt partner med en kompletterande produkt som våra kunder efterfrågat. Vi för diskussioner med ytterligare potentiella partners och hoppas inom kort kunna offentliggöra fler samarbeten.

Det tekniska arbetet med att integrera systemen med varandra har redan påbörjats och beräknas kunna lanseras i början av 2018. Då inleds också ett omfattande samarbete även på marknadssidan.

Om Suomen Palkanlaskenta

Bolaget utvecklar och marknadsför under namnen Palkkaus och Salaxy ett molnbaserat system för lönehantering och löneberäkning till mindre företag i Finland. För mer information, se palkkaus.fi (http://www.palkkaus.fi

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Tyskland och England. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/